Celebrating 15th Spring

GM REPORT

Raportul Ipotecilor Mobiliare

Descriere Raport


Rapoartele GM - din pachetul RIM - contin informatii referitoare la avizele privind garantiile mobiliare publicate la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de catre companiile de leasing. Rapoartele sunt livrate la inceputul fiecarei luni si contin date privind garantiile inregistrate in luna precedenta. Livrarea va fi efectuata in fisiere arhivate ce contin:
 


Structura arhivei, asa cum a fost aceasta livrata pentru luna ianuarie 2016, este cea din modelul de arhiva RIM / zip / 0,1 Mb.


Raportul Ipotecilor Mobiliare Active, GM Report din pachetul RIM, include urmatoarele informatii:
  • DATA - data inregistrarii avizului
  • JUDET - judetul debitorului
  • DEBITOR - denumire debitor
  • CIF - cod fiscal
  • ACTIV - detalii privind bunul mobil ce constituie obiectul avizului, inclusiv seria de sasiu


De multe ori, valorile din coloana SUMA, inclusiv moneda aferenta, lipsesc sau sunt informatii incomplete ori incorecte, datorita inconsistentei la raportare a acestora. De aceea, nu recomandam utilizarea acestora, ci studierea atenta a avizului respectiv.

Coloanele ID si MODIFICAT DE contin link-uri directe catre avizele in format HTML cu id-ul respectiv, incluse in arhiva livrata.

 
In pachetul RIM sunt incluse rapoarte generate lunar pentru 10 companii de leasing din Romania. Acestea se pot alege si modifica oricand pe perioada de valabilitate a pachetului RIM.

 
 
* * *